شرکت سولار صنعت فیروزه از تولیدکنندگان داخلی پنل های خورشیدی می باشد. استفاده از پنل های تولیدی این شرکت باعث دریافت ضریب تشویقی خرید برق از طرف سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران می شود.

نمایش یک نتیجه