پنل های مونوکریستال از چینش منظمی بهره می برند و به همین دلیل مناسب استفاده در مناطق با تابش زیاد خورشید می باشند. بازدهی و همچنین قیمت این پنل ها بیشتر از پلی کریستال ها می باشد و از رنگ یکپارچه و گوشه های گرد سلول ها قابل شناسایی می باشند.

نمایش یک نتیجه