تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی از طریق سلول های سیلیکونی چیده شده در پنل های خورشیدی امکان پذیر است. پرمصرف ترین دسته بندی های پنل خورشیدی عبارتند از مونوکریستال، پلی کریستال و فیلم نازک، که با توجه به شرایط پروژه انتخاب و استفاده می شوند.

نمایش یک نتیجه