شرکت Steca زیرمجموعه ای قدیمی از یکی از شرکت های فعال در زمینه برق و الکترونیک واقع در آلمان می باشد. این شرکت در ایران با شارژکنترل های خود معرفی شده است.

هیچ محصولی یافت نشد.