استفاده از شارژ کنترلر در سیستم هایی که از باتری استفاده می کنند الزامی است. این دستگاه وظیفه حفاظت از باتری در برابر شارژ یا دشارژ بیش از حد و محافظت از پنل در برابر جریان برگشتی از باتری را انجام می دهد. شارژ کنترلرهای جدید شامل دو دسته PWM و MPPT هستند.

نمایش یک نتیجه