با توجه به اینکه سیستم خورشیدی در تمام شبانه روز امکان تولید برق مورد نیاز مصرف کنندگان را ندارد، حضور واحد ذخیره ساز در پروژه هایی که امکان دسترسی به شبکه برق سراسری را ندارند الزامی خواهد بود. وظیفه ذخیره سازی انرژی برای مصرف شبانه و روزهای ابری بر عهده باتری خورشیدی می باشد.

Showing 1–12 of 16 results