محصول ترانسمیتر فشار جهت اندازه گیری فشار یا سطح مایعات و گازهای صنعتی استفاده میشود. خروجی این محصول به یک سیستم کنترل منتقل میشود. اندازه گیری دقیق و پایدار فرآیندی، عملکرد ایمن، قابل اعتماد و سود آور برای پلنت شما را تضمین میکند.

این محصول با وزن بسیار اندک و ظاهری صنعتی و هوشمندانه با عملکردی فوق العاده برای کلیه عملیات های راه اندازی، نصب، بهره برداری و نگهداری مناسب بوده و کار را ساده میسازد. برای این محصولات فرقی ندارد در یک محیط سخت نصب میشوند و یا سکوی دریایی یا یک پالایشگاه در گرمای سوزات کویر نصب شده باشند. سری DParp دارای اندازه گیری دقیق، به صورت متناوب و با یکپارچگی بالا میتواند کلیه نیاز های شما را تأمین نماید.

Pressure transmitters are used to measure the pressure or level of industrial liquids and gases. The output is transmitted to a control system. Accurate and stable process measurements ensure the safe, reliable, and profitable operation of your plant.

Compact, lightweight, intuitive and intelligent, Yokogawa pressure instruments simplify all aspects of handling, commissioning, installation, operation, and maintenance while delivering outstanding performance. Whether installed in the harsh environment of an offshore platform or a refinery in the burning desert heat, our DPharp series delivers accurate, repeatable, and high integrity process measurements.