توضیحات :

ماشین حساب خورشیدی برای محاسبه آسان تعداد پانل های خورشیدی و باتری های مورد استفاده قرار می گیرد
محاسبه در سه مرحله بسیار ساده انجام می شود.
گام اول:
در صفحه اول دستگاه های الکتریکی خود را انتخاب کنید
گام 2:
در صفحه دوم تعداد ،توان و زمان استفاده روزانه از دستگاه رو مشخص میکنید
گام 3:
در صفحه سوم تنظیم مشخصات سیستم خورشیدی

و در نهایت دکمه محاسبه را فشار دهید

همچمین شما می توانید با استفاده از علامت (+) دستگاه جدید به دسته بندی ها اضافه کنید.


حداقل ورژن اندروید: 4.0