سامانه مناقصه ها و مزایده های وزارت نفت

خطای RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10000 milliseconds

شرکت ملی نفت ایران


شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


شرکت نفت مناطق مرکزی ایران


شرکت نفت و گاز اروندان


شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNP -9905193-TH تحت عنوان ساخت پمپ P-501 A/B مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شمارهRNP-9905135-MH ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شمارهRNP-9805109-MD ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۱۷
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9948023-MH تحت عنوان خرید ماده شیمیایی FILMING CORROSION INHIBITOR مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518101-MJ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748007-MY ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9448033-MJ
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9918021-MM تحت عنوان خرید کابل مخابراتی ۲۰۰زوج مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۳۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9805104-MD ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی شماره RNP-9805104-MD
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۴ تحت عنوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز نیروی انسانی در واحد HSE و آتش نشانی مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۲۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۱۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۱۵
 • توسط مهدی نجاری
  دعوت برای تجاری سازی فناوری های کلیدی شرکت ( غشاء پلیمری ، غشاء سرامیکی ، اصلاح خواص رفرکتوری و…) با انجام پروژه های پژوهش مرتبط: افتخاری دیگر برای صنایع داخلی در زمینه تولید شفت کمپرسور C-602در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند ارتباط صنعت با دانشگاه گامی موثر در جهت پویایی و بالندگی واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ثبت رکوردهای جدید از توانمندی ایرانیان در پالایشگاه شازند/غول طرح‌های توسعه‌‌ پالایشگاهی ایران فردا به بهره برداری می رسد
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۵ تحت عنوان انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ( بخش مینی بوسرانی) مهلت شرکت در مناقصه۱۳۹۹/۱۰/۲۹ میباشد. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۲۴ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۸/۳۹ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۳۶
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9848034-MM خرید STEAM HOSE مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۳۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9805104-MD ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9848034-MM
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۳۶ تحت عنوان انجام حجم خدمات نگهداری و تعمیرات عمومی مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ میباشد. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۱۸ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۱۴ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۰۳
 • توسط مهدی نجاری
  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است. مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۵/۳۱ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9805104-MD ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی شماره RNP-9805104-MD
 • توسط مهدی نجاری
  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9948022-MM تحت عنوان خرید عایق کلسیم سیلیکات مرتبط: ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518106-MB ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618163-MJ ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9848019-MH