سه شنبه , ۸ بهمن ۱۳۹۸

آخرین اخبار استخدامی سایر شرکت ها

آگهی‌های استخدام برق ۷ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۷ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. شرکت معتبر در شهرک صنعتی شمس آباد استخدام مهندس برق دارای تجربه …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۶ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۶ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۶ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۶ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۵ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۵ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. شرکت معتبر در شهرک صنعتی شمس آباد استخدام مهندس برق دارای تجربه …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۵ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۵ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. شرکت معتبر در شهرک صنعتی شمس آباد استخدام مهندس برق دارای تجربه …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۲ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. کارشناس برق الکترونیک خانم / آقا جهت دپارتمان فروش حداقل دو سال …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۲ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. کارشناس برق الکترونیک خانم / آقا جهت دپارتمان فروش حداقل دو سال …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۱ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۱ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. کارشناس برق اکترونیک خانم / آقا جهت دپارتمان فروش حداقل دو سال …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۱ بهمن ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۱ بهمن ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. کارشناس برق اکترونیک خانم / آقا جهت دپارتمان فروش حداقل دو سال …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۳۰ دی ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۳۰ دی ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۳۰ دی ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۳۰ دی ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۲۹ دی ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۹ دی ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. مهندس برق با حداقل ۵ سال سابقه طراحی مسلط به HV پست‌های …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۲۹ دی ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۹ دی ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد. مهندس برق با حداقل ۵ سال سابقه طراحی مسلط به HV پست‌های …

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۲۸ دی ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۸ دی ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.

ادامه نوشته »

آگهی‌های استخدام برق ۲۸ دی ۹۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۸ دی ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.

ادامه نوشته »