پنج شنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
خانه / دانلود / مقاله ها

مقاله ها

اثر قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی ایران

روند صعودی مصرف گازطبیعی طی سال‌های اخیردر اثر توسعه گازرسانی، ضرورت مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گازطبیعی را بیش از پیش محسوس می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب‌آوری سیستم توزیع گازطبیعی، در مرحله نخست؛ بزرگترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می-گردد. در مرحله بعد، با به‌کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن- یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به بررسی روابط بین قیمت گازطبیعی با تاب‌آوری سیستم توزیع گاز ایران پرداخته شده است. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، منجر به کاهش تاب‌آوری سیستم گازرسانی شده است. که این امر می‌تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گازطبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌باشد.

ادامه نوشته »

تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق …

در این مطالعه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 93-1385 بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف انرژی در دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی افزایش داشته که در میان آثار ذکر شده اثر فعالیت و ساختاری به ترتیب بیشترین سهم و اثر شدت انرژی کمترین سهم را درتوضیح تغییرات مصرف انرژی این بخش داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص جداسازی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه سه حالت جداسازی منفی قوی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی گسترده را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی تغییرکل مصرف انرژی هر بخش ناشی از تغییرات حجم تولید بخش که در قالب اثر فعالیت و به کار‌گیری صنایع با انرژی‌بری بالا که در قالب اثر ساختاری بیان شده‌اند به ترتیب بیشترین قدرت توضیح‌دهند‌گی را در نتایج مربوط به تجزیه مصرف انرژی و..

ادامه نوشته »

طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی- بادی برای تأمین انرژی …

طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی- بادی برای تأمین انرژی الکتریکی در یک ساختمان در کرمانشاه نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان معین صیدی مهدی امیری نژاد گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران چکیده با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و منابع محدود فسیلی، بهترین راه برای غلبه بر تناوبی بودن منابع تجدیدپذیر، استفاده از سیستم‌های ترکیبی است. در این تحقیق، عملکرد سیستم ترکیبی بادی – فتوولتاییک جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز یک ساختمان بزرگ اداری در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از میانگین مصرف برق، بار الکتریکی مورد نیاز در تمام ماه‌های سال برابر kWh 178000 درنظر گرفته می‌شود. با استفاده از متوسط سرعت باد در ساعات شبانه روز در ماه‌های سال، توابع توزیع ویبول و ریلی رسم شده‌اند. همچنین، توان هر توربین بادی با استفاده از داده‌های سرعت باد محاسبه و انرژی سالیانه هر توربین به‌دست آمد. میزان متوسط ماهانه تابش روزانه با استفاده از روابط انرژی خورشیدی محاسبه شده، سپس با توجه به کل انرژی مورد نیاز سالیانه، برای چند انتخاب مختلف ..

ادامه نوشته »

ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق …

ردپای کربن و روش های محاسبه آن با تاکید بر تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان مهناز ابوالقاسمی 1 سیده مهسا موسوی رینه 2 حسین یوسفی 3 1 گروه انرژیهای نو و تجدید پذیر- دانشکده علوم و فون نوین- دانشگاه تهران- ایران 2 گروه انرژی های نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه نهران،ایران 3 گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران چکیده شواهد بسیاری مبنی بر تغییرات اقلیم نشان می دهد که بشریت میبایست نگران آینده باشد. غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر در بالاترین حد خود در ششصد و پنجاه هزار سال گذشته میباشد و به صورت جدی نیز در حال افزایش است. بخش انرژی سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانهای دارد. به گزارش کنوانسیون تغییر اقلیم، رتبه ایران در سال 2017 از نظر تولید گاز دی اکسید کربن هفتم دنیا بوده است. با توجه به این موضوع که سوختهای فسیلی در مرتبه اول تولید انرژی هستند، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و همچنین کمی کردن میزان انتشار با استفاده از ابزاری مانند ردپای کربن..

ادامه نوشته »

انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان

انرژی زمین گرمایی بهبودیافته و جایگاه آن در جهان نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسنده مرتضی خشه چی دانشگاه تهران چکیده انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از انرژیهای تجدیدپذیر، سهم قابل ملاحظهای در تولید انرژیهای جهان دارد. این انرژی به صورت استخراج انرژی حرارتی از لایههای زیرین سطح زمین تعریف میگردد و برخلاف سایر انرژیهای تجدیدپذیر، محدود به فصل، زمان و شرایط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهرهبرداری میباشد. انتقال حرارت در اینگونه سیستمها توسط یک سیال داغ صورت میگیرد، که این سیال در مخازن زیرزمینی آب داغ موجود میباشد. یافتههای محققان نشان داده است که مناطق حاوی آبهای گرم زیرزمینی به صورت نادر وجود دارد و علاوه بر این، در بسیاری نقاط، آب کافی جهت بهرهبرداری از انرژی گرمایی آن در دسترس نمیباشد،. این حرارت در نقاط کم آب در دل سنگها نفوذ کرده و باعث ایجاد سنگهایی با دمای خیلی زیاد میشود. روش استحصال انرژی از سنگهای داغ در اینگونه نواحی، انرژی زمین گرمایی بهبود یافته نامیده میشود. این مقاله سعی دارد که یک جمعبندی در مورد انرژی زمین گرمایی بهبود یافته ، جایگاه این انرژی درجهان، مزایای استف..

ادامه نوشته »

تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا

تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان حسن مجدم 1 حسین یوسفی 2 محمدحسین جهانگیر 3 1 دانشکده علوم و فنون نوین 2 گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران 3 دانشگاه تهران چکیده تأمین انرژی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های روبروی همه جوامع است که در صورت عدم توجه کافی به آن موجب بروز خطرات متعددی در همه جنبه‌های زندگی بشر می‌شود. نگرانی درباره تغییرات زیست‌محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت‌های فسیلی باعث وضع قوانینی می‌شود که بهره‌برداری و تجاری‌سازی منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می‌کنند. کاهش شدید منابع سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای و تخریب محیط‌زیست توسط آلاینده‌های ناشی از بهره‌برداری از این منابع انرژی، گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر نموده است. انرژی امواج دریا یکی از اقسام انرژی‌های تجدیدپذیر است که از دیرباز منبع تأمین توان مصرفی جوامع بشری بوده است. تاکنون جاذب‌های مختلفی وابسته به شرایط خاص موجود اقیانوس‌ها توسعه‌یافته است. فرش بستر دریا یک..

ادامه نوشته »

بررسی امکان‌پذیری تحقق اهداف کاهش انتشار گازهای …

بررسی امکان‌پذیری تحقق اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق تولید برق از منابع تجدیدپذیر در ایران نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان حسن جنگاور یونس نوراللهی 1 حسین یوسفی 2 1 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران 2 گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران چکیده از گازهای گلخانه‌ای به عنوان اصلی‌ترین عامل تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی نام ‌برده می‌شود. با توجه به افزایش تقاضای انرژی در جهان و از سویی اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی به عنوان یکی از عوامل انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای، توجه به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر جهت مقابله با تغییرات اقلیم در اولویت قرار گرفته است. ایران اهداف کاهش 4 و 12 درصدی در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بر اساس دو سناریوی غیر مشروط و مشروط جهت مشارکت در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای در افق 2030 اعلام نموده است. با توجه به سهم بالای انتشار بخش نیروگاهی و پتانسیل‌های کشور در منابع تجدیدپذیر، در این تحقیق سناریوهای مختلفی به منظور بکارگیری ظرفی..

ادامه نوشته »

مقایسه مدل‌های ANN، PSO-ANN و GA-ANN در پیش‌بینی قیمت اوج …

مقایسه مدل‌های ANN، PSO-ANN و GA-ANN در پیش‌بینی قیمت اوج روزانه برق، مطالعه موردی: بازار برق ایران نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان حامد مازندرانی زاده 1 مریم پرهیزکاری 2 1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 2 گروه اموزشی علوم و مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) چکیده انرژی برق‌آبی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تأمین انرژی در ساعت‌های اوج مصرف است. تجدید ساختار در صنعت برق باعث ایجاد رقابت در بین عرضه-کنندگان برق کشور شده است. به‌منظور افزایش سود سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهتر از منابع، تخمین قیمت آینده برق از اهمیت ویژه‌ای نزد تولیدکنندگان برخوردار است. شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های هوش مصنوعی، کاربردهای فراوانی در تخمین و پیش‌بینی پدیده‌ها دارند. اخیراً به‌منظور بهبود عملکرد مدل مدلهای هوش مصنوعی، ترکیب آنها با مدل‌های بهینه‌سازی رواج زیادی یافته است. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد مدل‌های ANN، PSO-ANN و GA-ANN در پیش‌بینی داده‌های پراکنده و سینوسی قیمت اوج روزانه برق در کشور ایران است. نتای..

ادامه نوشته »

امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی …

امکانسنجی بهره‌گیری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی در ساختمان های شهر شیراز نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان مریم پروین 1 حسین یوسفی 2 یونس نوراللهی 3 1 گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران 2 گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران 3 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران چکیده با توجه به کاهش سوخت‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی و انتشار آلاینده‌های ناشی از ‌آن‌، انرژی‌های تجدیدپذیر توجه جوامع مختلف را جلب نمود. در بین انرژی‌های تجدیدپذیر انرژی قایل استحصال از گرمای زیر زمین به دلیل پتانسیل دائمی، هزینه عملیاتی پایین و بازده بالا، مورد توجه ویژه قرار گرفت. امروزه یکی از منابع استفاده از این انرژی، پمپ های حرارتی زمین گرمایی هستند که به واسطه‌ی انرژی برق با زمین تبادل حرارت انجام می‌دهند و توانایی تامین نیاز سرمایشی و گرمایشی ساختمانها را دارا هستند. این امر باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش هزینه‌های زیست محیطی و همچنین هزینه‌هایی که دولت به عنوان یارانه پرداختی به شهروندان می‌پردا..

ادامه نوشته »

ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در …

ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین (مطالعه موردی: اهواز) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان علی ماشاءاله کرمانی 1 حسین امجدی 1 محمد سلطانی 2 1 گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران 2 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران چکیده تعیین میزان تابش خورشیدی رسیده به زمین در هر محل، برای بسیاری از مسایل کاربردی مانند استفاده از انرژی خورشیدی، دارای اهمیت فراوانی است. ولی در بسیاری از ایستگاه‌ها به دلیل هزینه زیاد نصب و نگهداری تجهیزات اندازه‌گیری تابش خورشیدی، اندازه‌گیری مستقیم این پارامتر به‌طور محدود انجام می‌شود. بنابراین در دهه‌های گذشته معادلات تجربی مختلفی برای تخمین این پارامتر توسعه یافته‌اند که در صورت استفاده برای مناطق جدید، نیازمند واسنجی می‌باشند. در این مطالعه به‌منظور بررسی عملکرد مدل برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین از اطلاعات روزانه هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اهواز استفاده گردید. به این منظور پارام..

ادامه نوشته »