جمعه , ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
خانه / دانلود

دانلود

اثر قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی ایران

روند صعودی مصرف گازطبیعی طی سال‌های اخیردر اثر توسعه گازرسانی، ضرورت مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گازطبیعی را بیش از پیش محسوس می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب‌آوری سیستم توزیع گازطبیعی، در مرحله نخست؛ بزرگترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می-گردد. در مرحله بعد، با به‌کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن- یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به بررسی روابط بین قیمت گازطبیعی با تاب‌آوری سیستم توزیع گاز ایران پرداخته شده است. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، منجر به کاهش تاب‌آوری سیستم گازرسانی شده است. که این امر می‌تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گازطبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌باشد.

ادامه نوشته »

تجزیه مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران (رهیافت تلفیق …

در این مطالعه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 93-1385 بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی با شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در این بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مصرف انرژی در دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی افزایش داشته که در میان آثار ذکر شده اثر فعالیت و ساختاری به ترتیب بیشترین سهم و اثر شدت انرژی کمترین سهم را درتوضیح تغییرات مصرف انرژی این بخش داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص جداسازی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه سه حالت جداسازی منفی قوی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی گسترده را تجربه کرده است. در بخش کشاورزی تغییرکل مصرف انرژی هر بخش ناشی از تغییرات حجم تولید بخش که در قالب اثر فعالیت و به کار‌گیری صنایع با انرژی‌بری بالا که در قالب اثر ساختاری بیان شده‌اند به ترتیب بیشترین قدرت توضیح‌دهند‌گی را در نتایج مربوط به تجزیه مصرف انرژی و..

ادامه نوشته »

بررسی سیستم‌های نوین تولید چندگانه بر پایه …

بررسی سیستم‌های نوین تولید چندگانه بر پایه ذخیره‌سازی هوای فشرده نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان مجید خزعلی 1 فرهود آذرسینا 2 علیرضا حاج ملاعلی کنی 3 1 گروه تخصصی مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 2 گروه تخصصی مهندسی صنایع دریایی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 3 گروه تخصصی مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران چکیده رشد سریع مصرف انرژی و گرمایش جهانی از چالش‌های مهم عصر کنونی است. فایق آمدن بر این چالش‌ها نیازمند استفاده از فناوری‌هایی نوین است. استفاده از سیستم‌های تولید چندگانه یکی از راه‌کارهای مناسب جهت تامین پایدار انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. این سیستم‌ها‌ به دو دسته تولید دوگانه و تولید سه-گانه تقسیم می‌شوند. از طرفی، تامین پایدار انرژی نیازمند ذخیره‌سازی است، سیستم ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده با دارا بودن مزایای متعدد فنی، اقتصادی و محی..

ادامه نوشته »

پتانسیل سنجی و استفاده از توربین باد محور افقی کوچک …

پتانسیل سنجی و استفاده از توربین باد محور افقی کوچک جهت تامین برق بخشی از نیاز گلخانه در منطقه فیروز کوه نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسنده رضا شهبازی کشاورزی-گروه فنی -دانشگاه نهران چکیده امروزه مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.اکثر کشور‌ها انرژی الکتریسیته را ازسوخت های فسیلی بدست می آورند.نیروگاه های سیکل ترکیبی برای تولید 1 کیلوات برق 660 گرم گاز دی اکسید کربن تولید می‌کنند. در این پژوهش در منطقه فیروزکوه استان تهران جهت استفاده از توربین کوچک برای تامین برق گلخانه‌ها مطالعه شده است.با توجه به مطالعه انجام شده ،فیروز کوه دارای چگالی باد (w/m2) 142 در ارتفاع 10 متری از سطح زمین است.در این منطقه سرعت باد 5.6 متر بر ثانیه بدست آمده است. با توجه به سرعت باد و چگالی باد در منطقه فیروز کوه از توربین ‌های باد 10 و 5 کیلووات هامر جهت بررسی بیشتر استفاده گردیده است. توربین 10 و 5 کیلوات هامر توان تولیدی به ترتیب 2394 و1532 وات را با توجه به چگالی باد منطقه تولید می‌کند. برای کاهش هزینه های گلخانه می توان با سرمایه گزاری درانرژی باد، ضمن بهره گیری از مزایای محیط ز..

ادامه نوشته »

شبیه‌سازی عددی جوشش در سیستم تولید مستقیم بخار در …

شبیه‌سازی عددی جوشش در سیستم تولید مستقیم بخار در یک کلکتور خورشیدی سهموی با بهره‌گیری از مدل دوفازی همگن نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان رامین مهدی پور 1 روح الله مانی 2 ناصر حاضری محمل 3 1 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش 2 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش 3 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج چکیده نقطه عطف در نیروگاه‌های خورشیدی از نوع سهموی خطی، استفاده از سیستم‌های تولید مستقیم بخار می‌باشد. در این نوع سیستم‌ها به علت وجود سیال آب بعنوان سیال انتقال حرارت، شاهد افزایش دمای کاری می‌باشیم. در نیروگاه‌ با تکنولوژی تولید مستقیم بخار (DSG)، انرژی خورشید مستقیما به لوله که سیال آب در آن جریان دارد، برخورد می‌کند. عدم کنترل جریان سیال در بخش جوشش منجر به رسیدن شار حرارتی سیال به شار حرارتی بحرانی می‌شود. نکته مهم طراحی در این نوع نیروگاه‌ها، نقطه بحرانی (با شار حرارتی بحرانی) می‌باشد که موجب وقوع مشکلات عدیده‌ای از جمله تنش‌‌های حرارتی در جاذب‌های خورشیدی می‌شود. بنابراین بررسی فرآیند جوشش در جاذب این نیروگ..

ادامه نوشته »

نقش انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده های …

نقش انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی و آلاینده های محیط زیستی در کاربری های مسکونی (مطالعه موردی: شهر تهران) نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان مهدی هریسچیان 1 هادی نقیبی 2 عادل شری زاده 2 1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران چکیده نقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌‌سازد. در این راستا توسعه و گسترش نظریات و کاربردهای انرژی منجر به حصول روش‌های جدیدی برای سازگاری مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. بسیاری از محققان به مطالعه‌ی انرژی خورشیدی پرداخته‌اند و آن را جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی می‌دانند. بدین‌ترتیب، استفاده از سیستم‌های خورشیدی به‌ عنوان یکی از اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی ساختمان‌ها متداول شده است. شهر تهران با توجه به آمارگیری سال 1393 دارای 10620 ساختمان مسکونی می‌باشد که این ساختمان‌ها مقدار بسیار زیادی انرژی حاصل شده از سوخت‌های فسیلی مصرف ..

ادامه نوشته »

مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده

مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان محمد مهدی نوری 1 حسین علی خنکدار 1 حامد عزیزی 1 مهدی غفاری 2 1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران 2 دانشگاه گلستان، گرگان، ایران چکیده داشتن یک سامانه تولید انرژی قابل اعتماد، کم هزینه و همیشه در دسترس، استفاده از سامانه های ذخیره کننده انرژی را به عنوان کاندید مهمی معرفی نموده است. روش های مختلفی برای ذخیره کردن انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که از میان آنها ذخیره انرژی گرمایی نهان به دلیل قابلیت ایجاد چگالی بالای ذخیره انرژی در دمای ثابت (دمای تغییر فاز ماده) از اهمیت بیشتری برخوردار است. به ترکیبات آلی یا معدنی که قابلیت جذب و ذخیره مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارند، مواد تغییر فاز دهنده گفته می‌شود. با توجه به کارایی و قابلیت بالای مواد تغییر فاز دهنده در سامانه های ذخیره کننده انرژی، استفاده از این مواد در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. هدف از ارائه این مقاله بررسی انواع مواد تغییر فاز دهنده و سامانه‌..

ادامه نوشته »

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت تولید برق

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت تولید برق نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسنده امیر کریم دوست یاسوری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان چکیده امروزه به دلیل پیشرفت سریع فنّاوری و نیاز روزافزون به تولید انرژی، سعی بر این است که با به کار گیری فناوری‌های جدید به تولید هر چه بیشتر الکتریسیتة پاک و ارزان دست یابیم. در این زمینه فناوری نانو نقش بسزایی در بهبود عملکرد قسمت‌های مختلف نیروگاه‌ها ایفا می‌کند. استفاده از نانو سیالات در سیستم خنک‌کننده ژنراتورها موجب کاهش هزینة خنک کاری و افزایش بازده نیروگاه‌ها می‌شود. اخیراً به‌کارگیری نانو ذرات W52 در تولید نانولوب‌ها برای روانکاری سطوح مشکلات روغن‌های روانکار قدیمی را برطرف کرده است. تولید نانو الیاف‌ها که در تصفیة هوای ورودی توربین‌های گازی استفاده می‌شوند موجب افزایش سطح حفاظت از توربین‌ها می‌شود. نانو پوشش‌های سد حرارتی (TBC) از اهمیت بالایی جهت ایزوله کردن حرارتی اجزای داغ پره‌های توربین گازی برخوردارند. سلول‌های خورشیدی رنگین‌کمانی ساخته شده با فناوری نانو بازدهی سلول‌های خورشیدی را به 35 درصد رسانده‌اند. نانو ک..

ادامه نوشته »

بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و …

بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و کلش ذرت در استان خوزستان نوع مقاله: علمی-ترویجی نویسندگان جبار محمدی مجد 1 محسن خدابخشی پور 2 1 استان خوزستان- شهر ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 2 استان خوزستان، شهر ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چکیده روش فرآیند هضم بی‌هوازی، یکی از تکنولوژی‌های قابل قبول، هم از نظر صنعت و هم از نظر اقتصادی، برای تولید انرژی از بقایای کشاورزی و دامی می‌باشد. استان خوزستان با دارا بودن 2500 رأس گاومیش و مزارع زیاد ذرت، پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تولید گاز متان دارد. به این منظور، تحقیقی جهت بررسی فرآیند تولید بیوگاز از ترکیب کلش ذرت به همراه فضولات گاومیش با چهار سطح (80:20)، (90:10)، (20:80)، (10:90) و سه تکرار به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با روش هضم بی‌هوازی در بطری‌های 5/1 لیتری که به عنوان هاضم استفاده گردید، انجام شد. این تحقیق به این ترکیبات بر اساس وزن ماده خشک فرار با 10% در دمای بین 30 تا 40 درجه سانتیگراد که دمای مزوفیلیک نامیده می‌شود، مورد ارزیابی ..

ادامه نوشته »

طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی- بادی برای تأمین انرژی …

طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی- بادی برای تأمین انرژی الکتریکی در یک ساختمان در کرمانشاه نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان معین صیدی مهدی امیری نژاد گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران چکیده با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و منابع محدود فسیلی، بهترین راه برای غلبه بر تناوبی بودن منابع تجدیدپذیر، استفاده از سیستم‌های ترکیبی است. در این تحقیق، عملکرد سیستم ترکیبی بادی – فتوولتاییک جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز یک ساختمان بزرگ اداری در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از میانگین مصرف برق، بار الکتریکی مورد نیاز در تمام ماه‌های سال برابر kWh 178000 درنظر گرفته می‌شود. با استفاده از متوسط سرعت باد در ساعات شبانه روز در ماه‌های سال، توابع توزیع ویبول و ریلی رسم شده‌اند. همچنین، توان هر توربین بادی با استفاده از داده‌های سرعت باد محاسبه و انرژی سالیانه هر توربین به‌دست آمد. میزان متوسط ماهانه تابش روزانه با استفاده از روابط انرژی خورشیدی محاسبه شده، سپس با توجه به کل انرژی مورد نیاز سالیانه، برای چند انتخاب مختلف ..

ادامه نوشته »